Monday, 3 September 2012

తినలేక...తినలేక 
                       
                           ఒకడు కుతికెలదాక మెక్కినోడు
                           మరొకడు మింగు మెతుకు లేనోడు
                           ఇద్దరికీ గొంతు పెకలదు ఇద్దరికీ ఊపిరాడదు
                           ఇద్దరి అవస్థకు ఒకే కారణం తినలేక.. తినలేక

No comments:

Post a Comment